memory_get_usage

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

memory_get_usagePHP'ye ayrılan belleğin miktarını döndürür

Açıklama

memory_get_usage ([ bool $gerçek_kullanım = false ] ) : int

PHP betiğinize ayrılan belleğin bayt cinsinden miktarını döndürür.

Değiştirgeler

gerçek_kullanım

TRUE olduğu takdirde sistem tarafından PHP'ye ayrılan gerçek bellek miktarı, FALSE olduğunda veya değiştirge belirtilmediğinde emalloc() tarafından kullanılan bellek miktarı raporlanır.

Dönen Değerler

Ayrılan belleğin bayt cinsinden miktarı.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.1 Bu işlevin kullanılabilmesi için derleme sırasında --enable-memory-limit seçeneğini belirtme ihtiyacı ortadan kalktı.
5.2.0 gerçek_kullanım değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - memory_get_usage() örneği

<?php
// Bu sadece bir örnektir.
// Miktarlar, sisteminizde farklı olabilir.

echo memory_get_usage() . "\n"// 36640

$a str_repeat("Hello"4242);

echo 
memory_get_usage() . "\n"// 57960

unset($a);

echo 
memory_get_usage() . "\n"// 36744

?>

Ayrıca Bakınız