memory_get_peak_usage

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

memory_get_peak_usagePHP'ye ayrılan belleğin azami miktarını döndürür

Açıklama

memory_get_peak_usage ([ bool $gerçek_kullanım = false ] ) : int

PHP betiğinize ayrılan azami belleğin bayt cinsinden miktarını döndürür.

Değiştirgeler

gerçek_kullanım

TRUE olduğu takdirde sistem tarafından PHP'ye ayrılan gerçek bellek miktarı, FALSE olduğunda veya değiştirge belirtilmediğinde emalloc() tarafından kullanılan bellek miktarı raporlanır.

Dönen Değerler

Ayrılan azami belleğin bayt cinsinden miktarı.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.1 Bu işlevin kullanılabilmesi için derleme sırasında --enable-memory-limit seçeneğini belirtme ihtiyacı ortadan kalktı.
5.2.0 real_usage değiştirgesi eklendi.

Ayrıca Bakınız