mysql_create_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_create_dbBir MySQL veritabanı oluşturur

Açıklama

mysql_create_db ( string $veritabanı_adı [, resource $bağlantı_belirteci ] ) : bool

mysql_create_db() verilen bağlantı belirteci ile ilişkili sunucuda yeni bir veritabanı oluşturmaya çalışır.

Değiştirgeler

veritabanı_adı

Oluşturulacak veritabanının adı.

bağlantı_belirteci

MySQL bağlantısı. Eğer bağlantı belirteci belirtilmemişse mysql_connect() tarafından açılan son bağlantı kullanılmaya çalışılır. Eğer böyle bir bağlantı yoksa mysql_connect() değiştirgesiz olarak çağrılmış gibi bir bağlantı oluşturmaya çalışır. Hiçbir bağlantı yoksa ve yenisi de kurulamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_create_db() yerine kullanılacak kod örneği

mysql_create_db() işlevinin kullanımı önerilmemektedir. Bunun yerine CREATE DATABASE deyimini çalıştırmak için mysql_query() kullanmak tercih edilebilir.

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Bağlanamadı: ' mysql_error());
}

$sql 'CREATE DATABASE benim_vt';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"benim_vt veritabanı başarıyla oluşturuldu\n";
} else {
    echo 
'veritabanı oluşturulurken hata: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

benim_vt veritabanı başarıyla oluşturuldu

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_createdb()

Bilginize:

Eğer MySQL eklentisi MySQL 4.x istemci kütüphanesini kullanacak şekilde derlendiyse bu işlev kullanılamaz.

Ayrıca Bakınız