mysql_free_result

(PHP 4, PHP 5)

mysql_free_resultSonuç belleğini serbest bırakır

Açıklama

mysql_free_result ( resource $sonuç ) : bool

mysql_free_result() işlevi, sonuç sonuç göstericisine ayrılan belleği serbest bırakır.

mysql_free_result()'ın sadece büyük sonuç kümeleri döndüren sorgularda kullanılan bellek miktarını önemsiyorsanız kullanılması gerekmektedir. Sonuç belleği, betiğin çalışması sona erdiğinde özdevinimli olarak serbest bırakılır.

Değiştirgeler

sonuç

resource türünde sorgu sonucu. Bu sonuç bir mysql_query() çağrısının sonucudur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Eğer belirtilen sonuç değiştirgesi resource türünde değilse, E_WARNING seviyesinde bir hata oluşacaktır. mysql_query() işlevinin SELECT, SHOW, EXPLAIN ve DESCRIBE sorguları için resource türünde tek bir sonuç döndürdüğünü bilmenizde yarar var.

Örnekler

Örnek 1 - mysql_free_result() örneği

<?php
$sonuç 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$sonuç) {
    echo 
'Sorgu çalıştırılamadı: ' mysql_error();
    exit;
}
/* Sonucu kullandıktan sonra onunla işimizin bittiğini varsayıyoruz */
$row mysql_fetch_assoc($sonuç);

/* Şimdi sonucu serbest bırakıyoruz ve betiğimize devam ediyoruz */
mysql_free_result($sonuç);

echo 
$row['id'];
echo 
$row['email'];
?>

Notlar

Bilginize:

Geriye uyumluluk adına, kullanımı önerilmese de şu takma adı kullanabilirsiniz: mysql_freeresult()

Ayrıca Bakınız