is_resource

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_resourceDeğişken resource türünde mi diye bakar

Açıklama

is_resource ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişken resource türündeyse TRUE döner.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken resource türündeyse TRUE aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_resource() örneği

<?php

$db_link 
= @mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_pass');
if (!
is_resource($db_link)) {
    die(
'Bağlantı kurulamadı: ' mysql_error());
}

?>

Ayrıca Bakınız