openssl_csr_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_csr_export_to_fileBelirtilen CSR'yi bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_csr_export_to_file ( resource $csr , string $dosya [, bool $metinsiz = true ] ) : bool

csr ile belirtilen sertifika imzalama isteğini ascii zırhlı bir metne dönüştürüp çıktı dosyasına kaydeder.

Değiştirgeler

csr

dosya

Çıktı dosyasının yolu.

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz değiştirgesi çıktının ayrıntı seviyesini belirler. FALSE belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Değiştirgenin öntanımlı değeri: TRUE

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız