openssl_csr_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_csr_exportBelirtilen CSR'yi bir dizge olarak döndürür

Açıklama

openssl_csr_export ( resource $csr , string &$çıktı [, bool $metinsiz = true ] ) : bool

csr ile belirtilen sertifika imzalama isteğini ascii zırhlı bir metne dönüştürüp çıktı değiştirgesine kaydeder.

Değiştirgeler

csr

çıktı

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz değiştirgesi çıktının ayrıntı seviyesini belirler. FALSE belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Değiştirgenin öntanımlı değeri: TRUE

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız