openssl_csr_sign

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_csr_signBir CSR'yi başka bir sertifika (veya kendisi) ile imzalayıp bir sertifika üretir

Açıklama

openssl_csr_sign ( mixed $csr , mixed $CA_sert , mixed $gizanh , int $gün [, array $ayarlar [, int $sıranum = 0 ]] ) : resource

csr ile belirtilen Sertifika İmzalama İsteğinden bir x509 sertifikesı üretir.

Bilginize: Bu işlevin gerektiği gibi çalışması için geçerli bir openssl.cnf kurulu olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için kurulum bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

csr

openssl_csr_new() tarafından üretilmiş bir sertifika imzalama isteği, file://bir/yol/csr biçeminde bir dizge olarak PEM kodlamalı bir CSR'nin dosya yolu veya openssl_csr_export() işlevinden dönen bir dizge olabilir.

CA_sert

Üretilen sertifikayı imzalamak için kullanılacak sertifika. NULL belirtilirse üretilen sertifika kendisiyle imzalanır.

gizanh

CA_sert ile ilişkili gizli anahtar.

gün

Üretilen sertifikanın kaç gün geçerli kalacağı belirtilir.

ayarlar

Üretilen sertifikanın ince ayarları için kullanılır. Bu değiştirge ile ilgili ayrıntılı bilgi için openssl_csr_new() işlevine bakınız.

sıranum

Üretilen sertifikanın sıra numarası. Belirtilmezse 0 öntanımlıdır.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE yoksa bir x509 sertifika özkaynağı döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.3 sıranum değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_csr_sign() örneği - CSR imzalama (Kendi Sertifika Yetkilinizi nasıl oluşturursunuz?)

<?php
// Başka bir sayfadaki bir textarea'ya aktarılmak üzere bir
// CSR alındığını varsayalım
$csrdata $_POST["CSR"];

// Sertifikayı kendi "sertifika yetkilimizin sertifikası" ile
// imzalayacağız. İmzalamak için başka bir sertifika da kullanılabilirdi,
// fakat imzalama sertifikası yazılım/kulllanıcılar için güvenilir
// olmadıkça işlem işe yaramayacak ve yeni bir imzalı sertifika gerekecektir.

// Kendi CA sertifikamıza ve gizli anahtarımıza ihtiyacımız var
$cacert "file://bir/yol/ca.crt";
$gizanh = array("file://bir/yol/ca.key""gizanh_parolası");

$userscert openssl_csr_sign($csrdata$cacert$gizanh365);

// Üretilen sertifikayı gösterelim ki, kullanıcı onu kendi alanına
// kopyalayabilsin (örneğin SSL sunucusunun sertifikasının bulunduğu dosyaya)
openssl_x509_export($usercert$certout);
echo 
$certout;

// Oluşan hata varsa gösterelim
while (($e openssl_error_string()) !== false) {
    echo 
$e "\n";
}
?>