openssl_csr_get_subject

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

openssl_csr_get_subjectBir sertifika konusu döndürür

Açıklama

openssl_csr_get_subject ( mixed $csr [, bool $kısa_ad_kullan = true ] ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.