openssl_csr_get_public_key

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

openssl_csr_get_public_keyBelirtilen sertifikanın genel anahtarını döndürür

Açıklama

openssl_csr_get_public_key ( mixed $csr [, bool $kısa_ad_kullan = true ] ) : resource
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.