openssl_dh_compute_key

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

openssl_dh_compute_keyUzak ve yerel özet hesaplama anahtarları için paylaşımlı anahtarı hesaplar

Açıklama

openssl_dh_compute_key ( string $genanh , resource $özetanh ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

genanh

Genel anahtar.

özetanh

Özet hesaplama anahtarı.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE yoksa hesaplanan anahtar dizgesi döner.