openssl_digest

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

openssl_digestBir özet hesaplar

Açıklama

openssl_digest ( string $veri , string $yöntem [, bool $ham_çıktı = false ] ) : string

Belirtilen verinin belirtilen yöntemle özetini çıkarıp ham veya onaltılık kodlanmış bir dizge olarak döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

veri

Özeti hesaplanacak veri.

yöntem

Özet yöntemi.

ham_çıktı

Çıktı ham dizge olacaksa TRUE, onaltılık kodlu dizge olacaksa FALSE olmalıdır.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE yoksa özet dizgesi döner.

Hatalar/İstisnalar

yöntem değiştirgesi ile bilinmeyen bir imza algoritması belirtilmişse E_WARNING seviyesinde bir hata oluşur.

Ayrıca Bakınız