openssl_open

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

openssl_openMühürlü veriyi açar

Açıklama

openssl_open ( string $mühürlü_veri , string &$veri , string $zarf_anahtarı , mixed $gizankim ) : bool

gizankim ile ilgili gizli anahtar ve zarf_anahtarı kullanılarak mühürlü_veri'nin mühürü ve şifresi çözüldükten sonra veri değiştirgesine konur. zarf_anahtarı veri mühürlenirken üretilir ve sadece belli bir gizli anahtarla birlikte kullanılabilir. Daha fazla bilgi için openssl_seal() işlevine bakınız.

Değiştirgeler

mühürlü_veri

veri

İşlem başarılı olursa çözümlenen veri bu değiştirgeye konur.

zarf_anahtarı

gizankim

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_open() örneği

<?php
// $mühürlü ve $mühür değişkenlerinin zarfı mühürleyen tarafından
// gönderilen mühürlü veriyi ve zarf anahtarını içerdiği varsayılıyor

// Gizli anahtarı dosyadan okuyalım ve hazırlayalım
$dt fopen("/src/openssl-0.9.6/demos/sign/key.pem""r");
$gizanh fread($dt8192);
fclose($dt);
$gizankim openssl_get_privatekey($gizanh);

// Şifreyi çözüp veriyi $veri'ye saklayalım
if (openssl_open($mühürlü$veri$mühür$gizankim)) {
    echo 
"Zarftaki veri: "$veri;
} else {
    echo 
"Zarfın mühürü açılamadı";
}

// Gizli anahtara ayrılan belleği serbest bırakalım
openssl_free_key($gizankim);
?>

Ayrıca Bakınız