openssl_seal

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

openssl_sealVeriyi mühürler

Açıklama

openssl_seal ( string $veri , string &$mühürlü_veri , array &$zarf_mühürleri , array $genankim_dizisi ) : int

Rasgele üretilmiş bir gizli anahtarla RC4 kullanarak veri'yi şifreler. Anahtar, genankim_dizisi içindeki kimliklerle ilişkili anahtarlarla ve zarf_mühürleri içindeki şifreli anahtarlarla şifrelenir. Böylece, şifreli veri çok sayıda alıcıya gönderilebilir (alıcıların genel anahtarları kullanılır). Her alıcının mühürlü veri ile birlikte alıcının genel anahtarı ile şifrelenmiş zarf anahtarını da alması gerekir.

Değiştirgeler

veri

Genel anahtarlarla şifrelenip zarf anahtarları ile mühürlenecek veri.

mühürlü_veri

Mühürlenen veri bu değiştirgeye konur.

zarf_mühürleri

genankim_dizisi

Genel anahtar kimliklerini içeren dizi.

Dönen Değerler

İşlem başarılı olursa mühürlü veri mühürlü_veri değiştirgesine, zarf anahtarları zarf_mühürleri değiştirgesine konup mühürlü verinin uzunluğu döndürülür. Hata oluşursa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_seal() örneği

<?php
// $veri'nin mühürlenecek veriyi içerdiği varsayılıyor.

// alıcıların genel anahtarlarını alıp hazırlayalım
$dt fopen("/src/openssl-0.9.6/demos/maurice/cert.pem""r");
$sert fread($dt8192);
fclose($dt);
$ga1 openssl_get_publickey($sert);

// İşlemi ikinci alıcı için yineleyelim.
$dt fopen("/src/openssl-0.9.6/demos/sign/cert.pem""r");
$sert fread($dt8192);
fclose($dt);
$ga2 openssl_get_publickey($sert);

// Veriyi mühürleyelim. $muhurlu_veri sadece $ga1 ve $ga2'nin sahipleri
// tarafından sırasıyla $muhurler[0] ve $muhurler[1] anahtarları ile
// çözülebilir.
openssl_seal($data$muhurlu_veri$muhurler, array($ga1$ga2));

// anahtar belleklerini serbest bırakalım
openssl_free_key($ga1);
openssl_free_key($ga2);
?>

Ayrıca Bakınız