openssl_pkcs12_export_to_file

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7)

openssl_pkcs12_export_to_fileBir PKCS#12 uyumlu sertifika deposunu bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_pkcs12_export_to_file ( mixed $x509 , string $dosya , mixed $gizli_anh , string $parola [, array $değiştirgeler ] ) : bool

Belitilen x509 sertifikalarını, PKCS#12 dosya biçemiyle belirtilen dosya'ya kaydeder.

Değiştirgeler

x509

dosya

Çıktı dosyasının yolu.

gizli_anh

PKCS#12 dosyasının gizli anahtar bileşeni.

parola

PKCS#12 dosyasının şifreleme/çözme parolası.

değiştirgeler

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.