openssl_pkcs12_export

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7)

openssl_pkcs12_exportPKCS#12 uyumlu sertifika deposu dosyasını bir değişkene yerleştirir

Açıklama

openssl_pkcs12_export ( mixed $x509 , string &$çıktı , mixed $gizli_anahtar , string $parola [, array $değiştirgeler ] ) : bool

Belitilen x509 sertifikalarını, PKCS#12 dosya biçemiyle belirtilen çıktı dizgesine yerleştirir.

Değiştirgeler

x509

çıktı

İşlem başarılı olursa PKCS#12 bu değiştirgeye konur.

gizli_anahtar

PKCS#12 dosyasını şifrelemek için gizli anahtar.

parola

PKCS#12 dosyasının şifreleme/çözme parolası.

değiştirgeler

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.