openssl_pkcs12_read

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7)

openssl_pkcs12_readBir PKCS#12 Sertifika Deposunu bir diziye çözümler

Açıklama

openssl_pkcs12_read ( string $pkcs12 , array &$sertifikalar , string $parola ) : bool

pkcs12 ile belirtilen PKCS#12 sertifika deposunu çözümler ve sertifikaları sertifikalar dizisine yerleştirir.

Değiştirgeler

pkcs12

PKCS#12 sertifika deposunu içeren dosyanın yolu.

sertifikalar

İşlem başarılı olursa sertifikalar bu diziye konur.

parola

PKCS#12 dosyasının şifresini açmak için parola.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.