openssl_pkcs7_decrypt

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkcs7_decryptS/MIME şifreli bir iletinin şifresini çözer

Açıklama

openssl_pkcs7_decrypt ( string $girdi_dosyası , string $çıktı_dosyası , mixed $alıcı_sertifikaları [, mixed $alıcı_anahtarı ] ) : bool

Şifreli iletiyi girdi_dosyası'ndan okur, alıcı_sertifikaları ile belirtilen sertifikaları ve alıcı_anahtarı ile belirtilen gizli anahtarı kullanarak iletinin şifresini çözer ve sonucu çıktı_dosyası'na kaydeder.

Değiştirgeler

girdi_dosyası

çıktı_dosyası

Şifresi çözülen iletinin kaydedileceği dosyanın yolu.

alıcı_sertifikaları

alıcı_anahtarı

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_pkcs7_decrypt() örneği

<?php
// $sert ve $anahtar kişisel sertifikanızı ve gizli anahtarınızı içersin.
$şifreli "encrypted.msg";   // Şifreli iletinin bulunduğu dosya
$şifresiz "decrypted.msg";  // Şifresiz iletinin yazılacağı dosya

if (openssl_pkcs7_decrypt($şifreli$şifresiz$sert$anahtar)) {
    echo 
"Şifre çözüldü!";
} else {
    echo 
"Şifre çözülemedi!";
}
?>