openssl_pkcs7_verify

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkcs7_verifyS/MIME imzalı bir iletinin imzasını doğrular

Açıklama

openssl_pkcs7_verify ( string $dosya , int $seçenekler [, string $sertifikalar [, array $CA_bilgisi [, string $ek_sertifikalar [, string $çıktı_dosyası ]]]] ) : mixed

S/MIME imzalı iletiyi içeren dosya okunur ve iletinin imzası doğrulanmaya çalışılır.

Değiştirgeler

dosya

İletinin bulunduğu dosyanın yolu..

seçenekler

İmzanın nasıl doğrulanacağı belirtilir. Ayrıntılı bilgi için PKCS7 sabitlerine bakınız.

sertifikalar

Belirtildiği takdirde, şahsın iletileri imzalamakta kullandığı sertifikaların PEM biçemli olarak saklandığı dosyanın yolu olmalıdır.

CA_bilgisi

Belirtildiği takdirde, doğrulama işleminde kullanılacak güvenilir CA sertifikaları hakkında bilgileri içeren bir dizi olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Sertifika Doğrulama bölümüne bakınız.

ek_sertifikalar

Belirtildiği takdirde, güvenilmez CA'lar olarak kullanılacak sertifikaların bulunduğu dosyanın yolu olmalıdır.

çıktı_dosyası

Belirtildiği takdirde, imzası doğrulanmış iletinin içeriği imzasız olarak bu dosyaya kaydedilir.

Dönen Değerler

İmza doğru ise TRUE, değilse (ileti kurcalanmışsa veya sertifika geçersizse) FALSE, işlem sırasında bir hata oluşmuşsa -1 döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 çıktı_dosyası değiştirgesi eklendi.