openssl_pkey_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkey_export_to_fileBir anahtarın ihraç edilebilir gösterimini bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_pkey_export_to_file ( mixed $anahtar , string $dosya [, string $parolası [, array $ayarlar ]] ) : bool

Anahtarın ASCII zırhlı (PEM kodlu) eşdeğerini belirtilen dosyaya kaydeder.

Bilginize: Bu işlevin gerektiği gibi çalışması için geçerli bir openssl.cnf kurulu olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için kurulum bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

anahtar

dosya

ASCII zırhlı anahtarın kaydedileceği dosyanın yolu.

parolası

Belirtilen anahtar bir parola ile korunuyorsa bu parola burada belirtilir.

ayarlar

İhraç işlemine ince ayar çekmek için ve/veya openssl yapılandırma dosyasındaki seçenekleri geçersiz kılmak için kullanılabilir. Ayrıntılar için openssl_csr_new()işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.