openssl_pkey_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkey_exportBir anahtarın ihraç edilebilir gösterimini bir dizge olarak döndürür

Açıklama

openssl_pkey_export ( mixed $anahtar , string &$çıktı [, string $parolası [, array $ayarlar ]] ) : bool

Belirtilen anahtar bir PEM kodlu dizge olarak ihraç edilmek üzere (gönderimli belirtilen) çıktı değiştirgesine yerleştirilir.

Bilginize: Bu işlevin gerektiği gibi çalışması için geçerli bir openssl.cnf kurulu olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için kurulum bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

anahtar

çıktı

parolası

Belirtilen anahtar bir parola ile korunuyorsa bu parola burada belirtilir.

ayarlar

İhraç işlemine ince ayar çekmek için ve/veya openssl yapılandırma dosyasındaki seçenekleri geçersiz kılmak için kullanılabilir. Ayrıntılar için openssl_csr_new()işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.