openssl_pkey_get_private

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkey_get_privateBir gizli anahtar döndürür

Açıklama

openssl_pkey_get_private ( mixed $anahtar [, string $parolası = "" ] ) : resource

Belirtilen anahtar çözümlenip diğer işlevlerin kullanımına hazırlanır.

Değiştirgeler

anahtar

Şunlardan biri olabilir:

  1. file://bir/yol/dosya.pem biçeminde bir dizge. İsmi belirtilen dosya PEM kodlu bir sertifika, bir gizli anahtar veya her ikisini birden içerebilir.
  2. PEM kodlu bir gizli anahtar.

parolası

Belirtilen anahtar bir parola ile korunuyorsa bu parola burada belirtilir.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE yoksa gizli anahtar için bir özkaynak tanıtıcısı döner.