openssl_pkey_get_public

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_pkey_get_publicGenel anahtarı sertifikadan elde edip kullanıma hazırlar

Açıklama

openssl_pkey_get_public ( mixed $sertifika ) : resource

Genel anahtarı belirtilen sertifika'dan elde edip diğer işlevlerin kullanımına hazırlar.

Değiştirgeler

sertifika

Şunlardan biri olabilir:

  1. Bir X.509 sertifika özkaynağı.
  2. file://bir/yol/dosya.pem biçeminde bir dizge. İsmi belirtilen dosya PEM kodlu bir sertifika, bir gizli anahtar veya her ikisini birden içerebilir.
  3. PEM kodlu bir gizli anahtar.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE yoksa genel anahtar için bir özkaynak tanıtıcısı döner.