openssl_random_pseudo_bytes

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

openssl_random_pseudo_bytesYarı-rasgele dizge üretir

Açıklama

openssl_random_pseudo_bytes ( string $uzunluk , string $güçlü ) : bool

uzunluk karakterlik bir dizge döndürür. Ayrıca, ikinci değiştirgede bu yarı rasgele baytları üretmek için güçlü bir algoritma kullanılıp kullanılmadığı da belirtilecektir.

Değiştirgeler

uzunluk

İstenen dizgenin uzunluğu. Pozitif bir tamsayı olmalıdır. PHP, bu değiştirgeden bir pozitif tamsayı elde etmek için gerekli tür dönüşümünü yapacaktır.

güçlü

Güçlü bir algoritma kullanılmışsa bu değiştirgede TRUE döner. Bir hata oluşursa bu değer NULL olacaktır.

Dönen Değerler

İşlem başarılı olursa üretilen dizge, yoksa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_random_pseudo_bytes() örneği

<?php
for ($i = -1$i 5$i++) {
    
var_dump(bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes($i$guclu)));
    
var_dump($guclu);
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(0) ""
NULL
string(0) ""
NULL
string(2) "f6"
bool(true)
string(4) "8999"
bool(true)
string(6) "c202c9"
bool(true)
string(8) "45261b8f"
bool(true)