openssl_public_encrypt

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_public_encryptVeriyi genel anahtarla şifreler

Açıklama

openssl_public_encrypt ( string $veri , string &$şifreli_veri , mixed $anahtar [, int $dolgu = OPENSSL_PKCS1_PADDING ] ) : bool

veri, anahtar genel anahtarı ile şifrelenir ve sonuç şifreli_veri değiştirgesine konur. Şifrelenmiş verinin şifresi openssl_private_decrypt() işlevi ile çözülebilir.

Bu işlev, sadece gizli anahtarın sahibi tarafından okunabilecek şifreli iletiler oluşturmak için kullanılabileceği gibi verileri bir veritabanında şifreli saklamak için de kullanılabilir.

Değiştirgeler

veri

Şifrelenecek veri.

şifreli_veri

Şifrelenen veri bu değişkene konur.

anahtar

Genel anahtar.

dolgu

OPENSSL_PKCS1_PADDING öntanımlı olup yerine şunlardan biri belirtilebilir: OPENSSL_SSLV23_PADDING, OPENSSL_PKCS1_OAEP_PADDING, OPENSSL_NO_PADDING.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız