openssl_verify

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

openssl_verifyİmzayı doğrular

Açıklama

openssl_verify ( string $veri , string $imza , mixed $genankim [, int $algoritma ] ) : int

genankim ile ilişkili genel anahtarı kullanarak belirtilen veri için belirtilen imza ile imza doğrulaması yapar.

Değiştirgeler

veri

İmzalı veri.

imza

Doğrulama için kullanılacak imza.

genankim

Genel anahtarı tanımlayıcı kimlik.

algoritma

OPENSSL_ALGO_SHA1 öntanımlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için İmzalama Algoritmaları bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

İmza doğruysa 1, yanlışsa 0, hata oluşmuşsa -1 döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 algoritma değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_verify() örneği

<?php
// $veri ve $imza'nın veriyi ve imzayı içerdiği varsayılıyor

// Genel anahtarı sertifikadan alıp hazırlayalım
$dt fopen("/src/openssl-0.9.6/demos/sign/cert.pem""r");
$sert fread($dt8192);
fclose($dt);
$genankim openssl_get_publickey($sert);

// imza doğru mu, bir bakıbakıverelim
$ok openssl_verify($veri$imza$genankim);
if (
$ok == 1) {
    echo 
"iyi";
} elseif (
$ok == 0) {
    echo 
"kötü";
} else {
    echo 
"çirkin, bir hata oluştu";
}
// Anahtar belleğini serbest bırakalım
openssl_free_key($genankim);
?>

Ayrıca Bakınız