openssl_sign

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

openssl_signİmza üretir

Açıklama

openssl_sign ( string $veri , string &$imza , mixed $gizankim [, int $algoritma = OPENSSL_ALGO_SHA1 ] ) : bool

Belirtilen veri için gizankim ile ilişkili gizli anahtarı SHA1 özeti çıkarmak için kullanarak bir imza hesaplar. Veri şifrelenmez.

Değiştirgeler

veri

İmzalanacak veri.

imza

İşlem başarılı olursa imza bu değiştirgeye konur.

gizankim

İmza bu anahtar kullanılarak oluşturulur.

algoritma

OPENSSL_ALGO_SHA1 öntanımlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için İmzalama Algoritmaları bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 algoritma değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_sign() örneği

<?php
// $veri'nin imzalanacak veriyi içerdiği varsayılıyor

// Gizli anahtarı dosyadan alıp hazırlayalım
$dt fopen("/src/openssl-0.9.6/demos/sign/key.pem""r");
$gizli_anh fread($dt8192);
fclose($dt);
$genankim openssl_get_privatekey($gizli_anh);

// İmzayı hesaplayalım
openssl_sign($veri$imza$genankim);

// Anahtar belleğini serbest bırakalım
openssl_free_key($genankim);
?>

Ayrıca Bakınız