openssl_x509_parse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_parseBir X509 sertifikasını çözümleyip bilgileri bir dizi içinde döndürür

Açıklama

openssl_x509_parse ( mixed $x509sert [, bool $kısa_adlar = true ] ) : array

x509sert ile belirtilen sertifika ile ilgili (konu ismi, yayıncı ismi, amaçlar, geçerli olduğu tarihler gibi) bilgiler döndürür.

Değiştirgeler

x509sert

openssl_x509_read() tarafından döndürülen bir X509 sertifika özkaynağı.

kısa_adlar

Dizi içinde verinin nasıl indisleneceği belirtilir. TRUE belirtilirse (öntanımlıdır) indis olarak alanların kısa isimleri, aksi takdirde uzun isimleri kullanılır. Örneğin, CN, commonName için bir kısaltmadır.

Dönen Değerler

Dönen verinin yapısında değişiklik yapılma ihtimali olduğundan, yapı (ihtiyaten) henüz belgelenmemiştir.