pcntl_setpriority

(PHP 5, PHP 7)

pcntl_setprioritySürecin önceliğini değiştirir

Açıklama

pcntl_setpriority ( int $öncelik [, int $pid = getmypid() [, int $süreç_türü = PRIO_PROCESS ]] ) : bool

pid süreç kimlikli sürecin önceliğini değiştirir.

Değiştirgeler

öncelik

Genelde -20 ile 20 arasında bir değerdir. Öntanımlı öncelik 0 olup daha küçük değerler sürecin önceliğini arttırır. Öncelik seviyeleri sistem türüne ve çekirdeğe göre farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi için sisteminizdeki setpriority(2) kılavuz sayfasına bakınız.

pid

Belirtilmezse işlevi çağıran sürecin süreç kimliği kullanılır.

süreç_türü

PRIO_PGRP, PRIO_USER ve PRIO_PROCESS sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız