pcntl_getpriority

(PHP 5, PHP 7)

pcntl_getpriorityBir sürecin önceliğini döndürür

Açıklama

pcntl_getpriority ([ int $pid = getmypid() [, int $süreç_türü = PRIO_PROCESS ]] ) : int

pid ile belirtilen sürecin öncelik seviyesini döndürür. Öncelik seviyeleri sistem türüne ve çekirdeğe göre farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi için sisteminizdeki setpriority(2) kılavuz sayfasına bakınız.

Değiştirgeler

pid

Belirtilmezse işlevi çağıran sürecin süreç kimliği kullanılır.

süreç_türü

PRIO_PGRP, PRIO_USER ve PRIO_PROCESS sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE yoksa belirtilen sürecin öncelik seviyesini döndürür. Düşük sayısal değerler daha yüksek öncelik sağlar.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Ayrıca Bakınız