pcntl_signal_dispatch

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

pcntl_signal_dispatchAskıdaki sinyaller için sinyal eylemciyi çağırır

Açıklama

pcntl_signal_dispatch ( void ) : bool

Askıdaki her sinyal için pcntl_signal() tarafından tanımlanmış eylemci işlevi çağırır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - pcntl_signal_dispatch() örneği

<?php
echo "Sinyal eylemcimizi kuralım...\n";
pcntl_signal(SIGHUP,  function($signo) {
     echo 
"sinyal eylemci çağrıldı\n";
});

echo 
"Kendimize SIGHUP gönderelim...\n";
posix_kill(posix_getpid(), SIGHUP);

echo 
"Sinyal yakalanıyor...\n";
pcntl_signal_dispatch();

echo 
"Bitti\n";

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Sinyal eylemcimizi kuralım...
Kendimize SIGHUP gönderelim...
Sinyal yakalanıyor...
sinyal eylemci çağrıldı
Bitti

Ayrıca Bakınız