posix_get_last_error

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

posix_get_last_errorBaşarısız olan son POSIX işlevinden atanan hata numarasını döndürür

Açıklama

posix_get_last_error ( void ) : int

Başarısız olan son POSIX işlevinden atanan hata numarasını döndürür. Dönen hata numarası ile ilgili ileti ise posix_strerror() işlevi ile edinilebilir.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmamışsa 0, yoksa son oluşan hatanın numarasını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - posix_get_last_error() örneği

Bu örnekte çalıştırılmamış bir süreç öldürülmeye çalışılmakta ve oluşan hatanın numarası gösterilmektedir.

<?php
posix_kill
(999459,SIGKILL);
echo 
'Oluşan hatanın numarası: '.posix_get_last_error();
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_strerror() - Belirtilen hatanum ile ilgili sistem hata iletisini döndürür