posix_getcwd

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getcwdÇalışılan dizinin tam yolunu döndürür

Açıklama

posix_getcwd ( void ) : string

Betiğin çalışma dizininin mutlak yolunu döndürür. Hata durumunda atanan hata numarasına posix_get_last_error() işlevi ile erişilebilir.

Dönen Değerler

İşlem sırasında bir hata oluşursa posix_get_last_error() işlevi ile öğrenilmek üzere bir hata numarası atanır ve FALSE döner, yoksa mutlak dizin yolunu içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getcwd() örneği

Bu örnek, betiğin çalıştığı dizinin tam yolunu göstermektedir.

<?php
echo 'Çalışma dizinim: '.posix_getcwd();
?>

Notlar

Bilginize:

  • Okuma ve arama izni yoksa
  • veya mutlak yol artık mevcut değilse
bu işlev başarısız olur.