posix_getrlimit

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getrlimitSistem özkaynak sınırları hakkında bilgi verir

Açıklama

posix_getrlimit ( void ) : array

Geçerli özkaynakların normal [soft] ve üst [hard] sınırları hakkında bilgi içeren bir dizi döndürür.

Her özkaynak için bir normal bir de üst sınır vardır. Normal sınır sistem çekirdeğinin dayattağı sınırdır. Üst sınır ise normal sınır için bir tavandır. Yetkisiz bir süreç sadece kendi normal sınırlarını 0'dan üst sınıra kadar bir aralıkta ayarlayabilir ve kendi üst sınırını geri döndürülemez şekilde düşürebilir.

Dönen Değerler

Her elemanında bir sınır tanımlanmış bir ilişkisel dizi döndürür. Her özkaynak için bir normal [soft] bir de üst [hard] sınır vardır.

Dönmesi olası sınır değerlerin listesi
Sınır ismi Sınır açıklaması
core Çekirdeğin oluşturduğu core dosyasının azami boyu. 0 olduğu takdirde core dosyası oluşturulmaz. Oluşturulan core dosyasının boyu burada belirtilenden daha büyükse bu boya indirilir (kırpılır).
totalmem Süreç belleğinin bayt cinsinden azami boyutu.
virtualmem Süreç sanal belleğinin bayt cinsinden azami boyutu.
data Süreç veri bölütünün bayt cinsinden azami boyutu.
stack Süreç yığıtının bayt cinsinden azami boyutu.
rss Fiziksel bellekteki azami sanal sayfa sayısı.
maxproc Ana sürecin gerçek kullanıcı kimliği için oluşturulabilecek çocuk süreçlerin azami sayısı.
memlock Fiziksel bellekte kilitlenebilecek azami bayt sayısı.
cpu İşlemciyi kullanması için sürece tanınan süre.
filesize Bayt cinsinden azami dosya boyutu.
openfiles Azami açık dosya tanıtıcı sayısının bir fazlası.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getrlimit() örneği

<?php

$limits 
posix_getrlimit();

print_r($limits);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [soft core] => 0
  [hard core] => unlimited
  [soft data] => unlimited
  [hard data] => unlimited
  [soft stack] => 8388608
  [hard stack] => unlimited
  [soft totalmem] => unlimited
  [hard totalmem] => unlimited
  [soft rss] => unlimited
  [hard rss] => unlimited
  [soft maxproc] => unlimited
  [hard maxproc] => unlimited
  [soft memlock] => unlimited
  [hard memlock] => unlimited
  [soft cpu] => unlimited
  [hard cpu] => unlimited
  [soft filesize] => unlimited
  [hard filesize] => unlimited
  [soft openfiles] => 1024
  [hard openfiles] => 1024
)

Notlar

Bilginize:

Bu bir POSIX işlevi değildir, BSD ve System V sistemlerinde vardır. Eğer sisteminiz bu işlevi desteklemiyorsa PHP derlenirken bu işlev derlenmeyecektir. Bir işlevin varlığına function_exists() ile bakabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • getrlimit(2) kılavuz sayfası