posix_getpwuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getpwuidKullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür

Açıklama

posix_getpwuid ( int $uid ) : array

uid kullanıcı kimlikli kullanıcı hakkında bilgiyi bir dizi içinde döndürür.

Değiştirgeler

uid

Kullanıcı kimliği.

Dönen Değerler

Şu elemanları içeren bir ilişkisel dizi döner:

Kullanıcı bilgileri dizisi
Anahtar Açıklama
name Kullanıcının kullanıcı ismi. Kullanıcının gerçek ismi değil, en fazla 16 karakter uzunlukta olabilen ve sistemde oturum açarken kullandığı kısa adıdır.
passwd Kullanıcının parolası bu elemanda şifreli olarak bulunur. Sistemde "shadow" parolalar kullanılıyorsa sadece bir * imi bulunur.
uid Kullanıcı kimliği. İşlevi çağırıken uid değiştirgesine atananla aynı olmalıdır.
gid Kullanıcının grup kimliği. Grup ismini ve üye listesini öğrenmek için posix_getgrgid()işlevini kullanabilirsiniz.
gecos GECOS, Honeywell sistemlerden kalma artık kullanılmayan bir alan olmakla beraber içeriği POSIX tarafından şekillendirilmiştir.Alan birbirlerinden virgül ile ayrılmış olarak kullanıcının tam ismini, iş ve ev telefonlarını ve büro numarasını içerebilir. Çoğu sistemde kullanıcının tam ismi için kullanılmaktadır.
dir Kullanıcının ev dizininin mutlak yolunu içerir.
shell Kullanıcının öntanımlı kabuğunu çalıştıran dosyanın mutlak yolu.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getpwuid() örneği

<?php

$userinfo 
posix_getpwuid(10000);

print_r($userinfo);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name]  => tom
  [passwd] => x
  [uid]   => 10000
  [gid]   => 42
  [geocs]  => "tom,,,"
  [dir]   => "/home/tom"
  [shell]  => "/bin/bash"
)

Ayrıca Bakınız

 • posix_getpwnam() - Kullanıcı adı belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
 • POSIX getpwnam(3) kılavuz sayfası