posix_initgroups

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

posix_initgroupsGrup erişim listesini hesaplar

Açıklama

posix_initgroups ( string $isim , int $ana_gid ) : bool

İsmi belirtilen kullanıcının grup erişim listesini hesaplar.

Değiştirgeler

isim

Kullanıcı ismi.

ana_gid

Genelde passwd dosyasındaki grup numarasıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • initgroups(3) kılavuz sayfasına bakınız.