posix_getuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getuidGeçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getuid ( void ) : int

Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Kullanıcı kimliğini bir tamsayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getuid() örneği

<?php
echo posix_getuid(); //10000
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpwuid() - Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
  • POSIX getuid(2) kılavuz sayfası