posix_kill

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_killBir sürece bir sinyal gönderir

Açıklama

posix_kill ( int $pid , int $sinyal ) : bool

pid süreç kimlikli sürece sinyal sinyalini gönderir.

Değiştirgeler

pid

Süreç kimliği.

sinyal

PCNTL sinyal sabitlerinen biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • 0, -1 ve diğer negatif süreç kimlikleri ile 0. sinyal hakkında ayrıntılı bilgi için kill(2) kılavuz sayfasına bakınız.