posix_seteuid

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

posix_seteuidGeçerli sürecin etkin kullanıcı kimliğini belirler

Açıklama

posix_seteuid ( int $uid ) : bool

Geçerli sürecin etkin kullanıcı kimliğini belirler. Bu işlev root yetkisi gerektirir.

Değiştirgeler

uid

Kullanıcı kimliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız