posix_setgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_setgidGeçerli sürecin grup kimliğini tanımlar

Açıklama

posix_setgid ( int $gid ) : bool

Geçerli sürecin gerçek grup kimliğini tanımlar. Bu işlev normalde root yetkisi gerektirir. Uygun olan posix_setgid() işlevini, posix_setuid() işlevinden önce çağırmaktır.

Bilginize:

İşlev root tarafından kullanıldığında ayrıca etkin grup kimliği de tanımlanır.

Değiştirgeler

gid

Grup kimliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_setgid() örneği

Örnekte gerçek grup kimliği değişmeden ve değiştikten sonra gösterilmektedir.

<?php
echo 'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
posix_setgid(40);
echo 
'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //40
echo 'Etkin grup kimliğim: '.posix_getegid(); //40
?>

Ayrıca Bakınız