posix_setpgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_setpgidİş denetimi için süreç grup kimliğini tanımlar

Açıklama

posix_setpgid ( int $pid , int $pgid ) : bool

pid sürecini pgid süreç grubuna dahil eder.

Değiştirgeler

pid

Süreç kimliği.

pgid

Süreç grubu kimliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • Süreç grupları ve iş denetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için POSIX.1 standardına ve setsid(2) kılavuz sayfasına bakınız.