posix_setsid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_setsidGeçerli süreci bir oturumun lider süreci haline getirir

Açıklama

posix_setsid ( void ) : int

Geçerli süreci bir oturumun lider süreci haline getirir.

Dönen Değerler

Hata durumunda -1, yoksa oturum kimliği döner.

Ayrıca Bakınız

  • Süreç grupları ve iş denetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için POSIX.1 standardına ve setsid(2) kılavuz sayfasına bakınız.