posix_setuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_setuidGeçerli sürecin kullanıcı kimliğini tanımlar

Açıklama

posix_setuid ( int $uid ) : bool

Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini tanımlar. Bu işlevi kullanabilmek için root yetkisine sahip olmanız gerekir.

Değiştirgeler

uid

Kullanıcı kimliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_setuid() örneği

Bu örnekte geçerli kullanıcı kimliği gösterilip başka bir değere ayarlanmaktadır.

<?php
echo posix_getuid()."\n"//10001
echo posix_geteuid()."\n"//10001
posix_setuid(10000);
echo 
posix_getuid()."\n"//10000
echo posix_geteuid()."\n"//10000
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_setgid() - Geçerli sürecin grup kimliğini tanımlar
  • posix_seteuid() - Geçerli sürecin etkin kullanıcı kimliğini belirler
  • posix_getuid() - Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür
  • posix_geteuid() - Çalışan sürecin etkin kullanıcı kimliğini döndürür