print

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

printBir dizge çıktılar

Açıklama

print ( string $dizge ) : int

dizge dizgesini çıktılar.

print aslında bir işlev değildir (bir dil oluşumudur), dolayısıyla değiştirgesini belirtirken yaylı ayraçları kullanmanız gerekmez.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Daima 1 döner.

Örnekler

Örnek 1 - print örnekleri

<?php
print("Hello World");

print 
"print() yaylı ayraçlar olmadan da çalışır.";

print 
"Bu çok satırlı bir
dizge olup satırsonu karakterleri
de çıktılanır."
;

print 
"Bu çok satırlı bir\ndizge olup satırsonu karakterleri\nde çıktılanır.";

print 
"Karakterlerin öncelenmesi böyle yapılır: \"Tıpkı böyle\".";

// print deyiminde değişkenleri de kullanabilirsiniz
$bu "Bu da";

print 
"$bu Buda"// Bu da Buda

// Ayrıca dizileri de kullanabilirsiniz
$bar = array("değer" => "Buda");

print 
"Bu da {$bar['değer']} !"//  Bu da Buda !

// Tek tırnak içine alırsanız değişken basılır, değeri değil
print '$bu Buda'// $bu Buda

// Başka karakter kullanmazsanız sadece değişkenin değeri basılır
print $bu;          // Bu da

print <<<END
Burada "yorumlu metin" (heredoc) sözdizimi kullanılmış
olup bu dizgenin içindeki her 
$değişken yorumlanır.
Yorumlu metin sonlandırıcısı son satırda yer almalı ve
ardındaki noktalı virgül dışında etrafında hiçbir karakter
(boşluklar dahil) bulunmamalıdır!
END;
?>

Notlar

Bilginize: Bu bir işlev değil, dil oluşumu olduğundan değişken işlevler kullanılarak çağrılamaz.

Ayrıca Bakınız