printf

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

printfBiçemli bir dizge çıktılar

Açıklama

printf ( string $biçem [, mixed $değiştirgeler [, mixed $... ]] ) : int

Belirtilen biçem dizgesine göre üretilmiş bir dizge çıktılar.

Değiştirgeler

biçem

Bu değiştirgenin açıklaması için sprintf() işlevine bakınız.

değiştirgeler

...

Dönen Değerler

Çıktılanın dizgenin uzunluğunu döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • print - Bir dizge çıktılar
  • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
  • vprintf() - Biçemli bir dizge çıktılar
  • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
  • fscanf() - Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
  • flush() - Çıktı tamponunu boşaltır