proc_nice

(PHP 5, PHP 7)

proc_niceÇalışan sürecin önceliğini değiştirir

Açıklama

proc_nice ( int $fark ) : bool

proc_nice() işlevi çalışan sürecin önceliğini fark kadar değiştirir. Pozitif bir fark sürecin önceliğini düşürürken negatif bir fark önceliği arttıracaktır.

proc_nice() işlevinin proc_open() ve onunla ilişkili diğer işlevlerle bir ilişkisi yoktur.

Değiştirgeler

fark

Önceliği değiştirecek fark.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Kullanıcının önceliği değiştirme yetkisinin olmaması gibi hata durumlarında E_WARNING seviyesinde bir ileti çıktılanır.

Notlar

Bilginize: Kullanılabilirlik

proc_nice() işlevi sadece sisteminiz 'nice' yeteneğine sahipse mevcut olacaktır. 'nice' bulunan sistemler: SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Yani, Windows'ta proc_nice() diye bir işlev yoktur.