proc_get_status

(PHP 5, PHP 7)

proc_get_statusproc_open() tarafından açılmış bir süreç hakkında bilgi döndürür

Açıklama

proc_get_status ( resource $süreç ) : array

proc_get_status() işlevi, proc_open() tarafından açılmış bir süreçle ilgili verileri döndürür.

Değiştirgeler

süreç

Hakkında bilgi döndürülecek proc_open() özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE, aksi takdirde toplanan verileri içeren bir dizi döner. Dönen dizi şu elemanları içerir:

Eleman Türü Açıklama
command string proc_open() işlevine aktarılan komut dizgesi.
pid int Süreç kimliği.
running bool Süreç hala çalışıyorsa TRUE, sonlanmışsa FALSE.
signaled bool Alt süreç yakalanmayan bir sinyal ile sonlanmışsa TRUE. Windows üzerinde daima FALSE'tır.
stopped bool Alt süreç bir sinyal ile durdurulmuşsa TRUE. Windows üzerinde daima FALSE'tır.
exitcode int Süreç tarafından döndürülen çıkış kodu (sadece running FALSE ise anlamlıdır). İşlevin sadece ilk çağrısı gerçek değeri döndürür, diğerleri -1 döndürecektir.
termsig int Alt sürecin sonlanmasını sağlayan sinyalin numarası (sadece signaled TRUE ise anlamlıdır).
stopsig int Alt sürecin durdurulmasını sağlayan sinyalin numarası (sadece stopped TRUE ise anlamlıdır).

Ayrıca Bakınız

  • proc_open() - Bir komutu çalıştırır ve G/Ç için bir dosya tanıtıcı açar