quoted_printable_decode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

quoted_printable_decodeASCII olarak basılabilir (quoted-printable) bir dizgenin 8 bitlik sürümünü döndürür

Açıklama

quoted_printable_decode ( string $dizge ) : string

Bu işlev ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) bir dizgenin » RFC2821'in, 4.5.2. bölümüne göre değil, » RFC2045'in, 6.7. bölümüne göre oluşturulmuş 8 bitlik sürümünü döndürür; böylece satır başlarındaki noktalar ayıklanmaz.

Çalışması için IMAP modülünü gerektirmemesi dışında imap_qprint() işlevinin benzeridir.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

8 bitlik ikil dizge döner.

Ayrıca Bakınız