session_decode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_decodeOturum verisini bir dizgeden elde eder

Açıklama

session_decode ( string $veri ) : bool

session_decode() işlevi oturumdaki değişkenleri tekrar atamak için veri dizgesini çözümler.

Değiştirgeler

veri

Saklanmak üzere dizge olarak kodlanmış veri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız