session_destroy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

session_destroyBir oturumla ilişkilendirilmiş tüm veriyi yokeder

Açıklama

session_destroy ( void ) : bool

session_destroy() işlevi geçerli oturumla ilişkilendirilmiş tüm veriyi yok eder. Oturumla ilişkilendirilmiş küresel değişkenleri ve oturum çerezini tanımsız yapmaz. Oturum değişkenlerini tekrar kullanmak için session_start() çağrısı yapılmalıdır.

Kullanıcı çıktısını günlüğe kaydetmek gibi bir amaçla oturumu topyekün öldürmek için oturum kimliğinin de tanımsız yapılması gerekir. Eğer oturum kimliğini yaymak için bir çerez kullanılmışsa (öntanımlı olarak böyledir), oturum çerezinin de silinmesi gerekir. Bunun için setcookie() kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir oturumun $_SESSION ile yokedilmesi

<?php
// Oturumu ilklendirelim.
// session_name("birisim") kullanacaksanız tam sırasıdır!
session_start();

// Oturum değişkenlerinin tamamını tanımsız yapalım.
$_SESSION = array();

// Oturum öldürülmek istenirse oturum çerezinin de silinmesi gerekir.
// Dikkat: Bu sadece oturum verisini değil, oturumu da yok edecektir!
if (isset($_COOKIE[session_name()])) {
    
setcookie(session_name(), ''time()-42000'/');
}

// Son olarak oturumu yok ediyoruz.
session_destroy();
?>

Notlar

Bilginize:

session_unset() işlevini sadece $_SESSION kullanmayan eski kodlarda kullanın.

Ayrıca Bakınız